Ván Lạng (Veneer)

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 14006 | Cật nhập: 4/14/2015 4:02:37 PM | RSS

Một năm công ty chúng tôi sản xuất từ 6.000-10.000 m3 ván ép cácloại, vì vậy khối lượng ván lạng dùng làm lỏi ván ép cần khoảng 8.000 m3/năm, do đó để giảm áp lực về ván lạng từ gỗ rừng tự nhiên công ty chúng tôi chuyển sang sử dụng ván lạng từ các loại cây ăn trái giúp nông dân có thể tiêu thụ các loại cây ăn trái già cỗi sau khi thu hoạch

/

/

Ván ép giá rẻ Tín Phát
Ván ép coppha phủ phim